Informacja o zmianach w zakresie działalności telekomunikacyjnej Gminy Wrocław - aktualizacja lokalizacji hotspot oraz parametrów usługi publicznego dostępu do Internetu - Miejski Internet

Informacja o zmianach w zakresie działalności telekomunikacyjnej Gminy Wrocław - aktualizacja  lokalizacji hotspot oraz parametrów usługi publicznego dostępu do Internetu - Miejski Internet
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust 6. oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych informuję, że Gmina Wrocław prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie Uchwały Nr LVI/1713/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na działalność miasta polegającą na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług.
Działalność telekomunikacyjna, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, prowadzona przez Gminę Wrocław ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz turystów i polega w szczególności na świadczeniu użytkownikom końcowym usługi bezpłatnego  dostępu do Internetu w miejscach publicznych.
Usługa dostępu do Internetu – Miejski Internet świadczona jest przez Gminę Wrocław za pomocą hotspotów, w technologii umożliwiającej bezprzewodowy dostęp do sieci. Standard Wi-Fi opiera się na normie IEEE 802.11 i działa w darmowym paśmie częstotliwości od 2 400 do 2 485 MHz (2,4 GHz) lub od 4 915 do 5 825 MHz (5 GHz). Standard ten gwarantuje, że wymogi dotyczące kompatybilności i połączalności w zakresie świadczonej przez Gminę usługi są spełnione.
 
Sieć bezprzewodową, za pomocą której Gmina Wrocław świadczy  bezpłatna usługa dostępu do Internetu tworzy 269 stref (hotspotów), składających się z 412 punktów dostępowych, będących urządzeniami nadawczo-odbior­czymi.
 
Gmina Wrocław świadczy usługę bezpłatnego dostępu do Internetu – Miejski Internet przy zastosowaniu następujących ograniczeń:
- maksymalny czas trwania pojedynczej sesji to 55 minut,
- przerwa między sesjami 5 minut,
- maksymalny transfer miesięczny dla użytkownika to 1 GB,
- maksymalna prędkość transmisji danych 5 Mbit/sek.,
- minimalna prędkość łącza dla danej strefy (hot spot) to 30Mbit/sek.
 
Nałożone ograniczenia wynikają z faktu, iż oferowana przez Gminę usługa bezpłatnego dostępu do Internetu (różniąc się znacząco warunkami technicznymi) nie będzie wypierała usług ko­­mer­­­­­cyj­nych oraz nie będzie konkurencyjna wobec ofert komercyjnych.
 
Załącznik nr 1 - Wykaz publicznie dostępnych punktów hotspot
BIP Lista hotspot (563kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Balcerzak (12 marca 2021)
Opublikował: Sylwester Głuszek (12 marca 2021, 13:23:59)

Ostatnia zmiana: Sylwester Głuszek (12 marca 2021, 13:30:15)
Zmieniono: Weryfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2605