Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna ogólna

Obowiązek informacyjny dla petentów CUI i osób, których dane mogą być przetwarzane przez CUI 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu [...]

Klauzula informacyjna dla osób wykonujących umowy

Obowiązek informacyjny dla osób wykonujących umowy z CUI 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w [...]

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS

Obowiązek informacyjny dla osób korzystających z ZFŚS 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie [...]

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się i wykonujących zamówienia publiczne 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [...]

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej

Obowiązek informacyjny dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski, skargi oraz prowadzących wymianę korespondencji

Obowiązek informacyjny dla osób składających wnioski, skargi oraz prowadzących wymianę korespondencji z CUI 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu [...]

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny dla petentów CUI i osób, które mogą znaleźć się w obszarze monitoringu CUI 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu [...]

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie w CUI 1.    Administrator danych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z [...]

metryczka