Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na stronach www.bip.cui.wroclaw.pl oraz www.cui.wroclaw.pl jest:
 
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, dalej zwane CUI

ul. Namysłowska 8,
50-304 Wrocław
NIP: 8971793846
REGON: 022287361
tel. +48 71 777 90 32
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marcin Lenarczyk – iod@cui.wroclaw.pl, tel. +48 71 798 63 62.
 
Jako Administrator Danych przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników naszych Serwisów. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 

Jakie dane przetwarzamy w serwisie:

W serwisie przetwarzamy dane osobowe podane nam bezpośrednio przez użytkownika serwisu przy korzystaniu z formularza kontaktowego (e-mail, treść wiadomości i opcjonalnie
(bez konieczności podania) imię, nazwisko, nr telefonu), podane dobrowolnie w treści formularza kontaktowego i zbierane za jego pomocą.
 

W jakim celu przetwarzamy te dane:

- w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
- w celu podjęcia działania zgodnego ze zgłoszonym żądaniem.
 

Podstawa prawna przetwarzania danych pozyskanych w ramach serwisu:

- art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) - podjęcie działań na Państwa żądanie;
- art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów - umożliwienie nawiązania kontaktu z CUI.
 

Jak długo będziemy przetwarzać dane:

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów,
dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną.
 

Czy będziemy te dane komuś przekazywać/powierzać:

Na naszych serwisach znajdują się przekierowania do innych stron www  - nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www, dla których administratorem jest CUI.
 
Ponadto pozyskane w ramach Serwisu dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom,
z którymi CUI współpracuje np. w ramach obsługi poczty elektronicznej, w zakresie infrastruktury i oprogramowania IT itp. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

 
Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich.
 

Jakie prawa przysługują właścicielowi danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do żądania:
·         dostępu do danych, które jej dotyczą,
·         sprostowania danych, które jej dotyczą,
·         usunięcia danych, które jej dotyczą,
·         ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą,
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
·         przeniesienia danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Czy dane osobowe zbierane na naszych stronach www są profilowane:

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
W ramach serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Informujemy również, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest TUTAJ lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarkach?

- FIREFOX
- CHROME
- OPERA
- INTERNET EXPLORER
 
 
W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy o kontakt
z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
 
Marcin Lenarczyk
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,
e-mail: iod@cui.wroclaw.pl,
Tel. 71 798 63 62
 

metryczka


Wytworzył: Tatiana Monterian (23 września 2019)
Opublikował: Ewa Kozłowska (28 grudnia 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (23 września 2019, 14:57:50)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10126