Usługa tłumaczenia języka migowego podczas wizyty w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1824), wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się:

email: cui@cui.wroclaw.pl
fax: +48 71 798 44 90

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zapewnia również dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych).

Świadczenie jest bezpłatne, przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, osoby niesłyszące lub niedosłyszące prosimy o kontakt co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, pod numer fax +48 71 798 44 90, email cui@cui.wroclaw.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, w sekretariacie na IV piętrze.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na bezpłatną usługę tłumaczenia języka migowego.

Załącznik: Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia do CUI (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Jagoda Dobrowolska (4 lutego 2020)
Opublikował: Jagoda Dobrowolska (4 lutego 2020, 13:49:51)

Ostatnia zmiana: Jagoda Dobrowolska (6 lipca 2021, 15:05:25)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18227