Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO lub ang. GDPR jest ustawową realizacją praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Realizując wytyczne RODO Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI) wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marcin Lenarczyk.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

a.    listownie na adres:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Marcin Lenarczyk
Inspektor Ochrony Danych
ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,

b.    elektronicznie: iod@cui.wroclaw.pl,

c.    telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI).

metryczka


Wytworzył: Marcin Lenarczyk (6 maja 2019)
Opublikował: Katarzyna Wienconek (6 maja 2019, 15:04:51)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wienconek (7 maja 2019, 10:58:10)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4975