zamówienie na:

Dostawę licencji na oprogramowanie VMware

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI/ZP/PN/16/2017
wartość: poniżej równowartości kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  11:30
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
  1. ogłoszenie o zamówieniu (75kB) pdf (26.07.2017 r.)
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (160kB) pdf (26.07.2017 r.)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (70kB) pdf (26.07.2017 r.)
  4. Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (40kB) pdf (26.07.2017 r.)
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (73kB) pdf (26.07.2017 r.)
  6. Formularz ofertowy - wersja edytowalna (85kB) word (26.07.2017 r.)
  7. Odpowiedzi na pytania wykonawców (250kB) pdf (28.07.2017 r.)
  8. Odpowiedzi na pytania wykonawców (377kB) pdf (31.07.2017 r.)
  9. Informacja z otwarcia ofert (335kB) pdf (03.08.2017 r.)
  10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (74kB) pdf (07.08.2017 r.)

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Dauksz
Opublikował: Gabriela Nowak - Piechota (26 lipca 2017, 10:33:01)

Ostatnia zmiana: Gabriela Nowak - Piechota (3 listopada 2017, 09:55:24)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5721