zamówienie na:

System wspierający NGO we Wrocławiu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI/ZP/PN/21/2017
wartość: powyżej równowartości kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2017  14:30
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Zamawiający informuje, że dnia 16.08.2017 r. przekazane zostało do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „System wspierający NGO we Wrocławiu”, o znaku CUI/ZP/PN/21/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2).

Ogłoszenie o zamówieniu (132kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (345kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy (304kB) pdf
Załączniki nr 1-7 do Umowy (1408kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (219kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (444kB) word
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (340kB) pdf
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (623kB) word
Wyjaśnienia treści SIWZ (69kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) (53kB) pdf
Modyfikacja treści SIWZ (3001kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - po modyfikacji (74kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty - po modyfikacji (577kB) word
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (76kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) (5196kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) (1985kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ (5) (5341kB) pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (2) (70kB) pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert (1805kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (426kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marek Szyszka
Opublikował: Marek Szyszka (16 sierpnia 2017, 18:57:21)

Ostatnia zmiana: Gabriela Nowak - Piechota (14 listopada 2017, 10:50:54)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7116