zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.6.2020
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 lutego 2021  11:00