zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na oprogramowanie systemowe

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.10.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2021  11:00
1. Ogłoszenie o zamówieniu (135kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (243kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (33kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Kreator JEDZ (87kB) plik
5. załącznik nr 3 do SWZ - oświadzcenie współne wykonawców (39kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (19kB) word
7. Załącznik nr 5 SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności dokumentów i oświadczeń (21kB) word
9. Załacznik nr 7 do SWZ - projekt umowy - część 1 (599kB) pdf
10. Załącznik 7 do SWZ - projekt umowy - część 2 (914kB) pdf
11. Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy - część 3 (846kB) pdf
12. Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy -część 4 (922kB) pdf
13. Załącznik nr 1 do Umowy- OPZ - część 1 (210kB) pdf
14. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ - część 2 (295kB) pdf
15. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ - część 3 (291kB) pdf
16. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ - część 4 (389kB) pdf

17. Odpowiedzi na wnioski wykonawców, zmiana treści SWZ (168kB) pdf

18. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia (141kB) pdf

19. Informacja o złożonych ofertach (105kB) pdf

20. Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 postępowania (154kB) pdf
21. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. 2 i 3 (173kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (3 września 2021, 11:31:21)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (12 października 2021, 10:24:37)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 2 i 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170