zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia dla oprogramowania HCL DOMINO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.14.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2021  11:00
wynik postępowania: wybór oferty