zamówienie na:

Dostawa dodatkowych licencji na oprogramowanie Microsoft lub równoważnych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.13.2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2022  11:00
wynik postępowania: umowa podpisana