zamówienie na:

świadczenie usługi zarządzania drukiem wraz z dzierżawą sprzętu drukującego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podsatwowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.21.2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2022  11:00
wynik postępowania: umowa została zawarta 
1.ogłoszenie o zamówieniu (80kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (292kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (38kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podsatwie art. 125 ust. 1 (25kB) word
5. Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (35kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (41kB) word
7. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (22kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (21kB) word
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług (21kB) word
10. Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy (169kB) pdf
11. załącznik nr 9 do SWZ - Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń (31kB) word
12. Załącznik nr 10 do SWZ - Formularz cenowy (14kB) excel
13. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ (190kB) pdf
14. załącznik do umowy - umowa PPDO (324kB) pdf

15. odpowiedzi na wnioski Wykonawcy z 23.09.2022 (173kB) pdf
16. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, zmiana SWZ - 28.09.2022 (602kB) pdf
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (41kB) pdf
18. załącznik do umowy - wykaz licencji (17kB) word

19. Informacja o kwocie przeznaczonej na realziację przezdmiotu zamówienia (170kB) pdf
20. Informacja o złożonych ofertach (101kB) pdf
21. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (218kB) pdf

22. Ogłoszenie o wyniku postępowania (63kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (21 września 2022, 14:35:49)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (17 listopada 2022, 10:43:49)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253