zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego producenta na oprogramowanie VMware

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.21.2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2022  11:00
wynik postępowania: wybór