Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Serwis i rozwój systemu SAP w modułach HR

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.15.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2024  11:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

Elektroniczny Obieg Faktur - Umowa serwisowa 2024/2025

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.12.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2024  15:00
wynik postępowania: umowa podpisana 

zamówienie na:

Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) wraz ze wsparciem

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.13.2024
wartość: poniżej 221000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2024  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zapewnienie subskrypcji Red Hat lub równoważnych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.11.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2024  11:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia na infrastrukturę i oprogramowanie IBM

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.9.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2024  10:00
wynik postępowania: Wybór 

zamówienie na:

Serwis i rozwój systemu SAP w modułach HR

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.10.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2024  11:00
wynik postępowania: unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Przedłużenie umowy serwisowej systemu GRANIT 2024-2025

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.6.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2024  09:00
wynik postępowania: umowa została podpisana 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie EMC

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.7.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2024  10:00
wynik postępowania: Umowa została podpisana cz. 1 i cz. 2 

zamówienie na:

Zakup licencji oraz wsparcia dla posiadanego i użytkowego systemu kontroli treści stron internetowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.4.2024
wartość: poniżej 221 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2024  11:00
wynik postępowania: umowa podpisana 

zamówienie na:

BusMan – przedłużenie wsparcia serwisowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.3.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2024  15:00
wynik postępowania: Umowa została podpisana 

zamówienie na:

Przedłużenie licencji oprogramowania ESRI i zapewnienia usługi wsparcia dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław

zamawiający: Centrum usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki - negocjacje z jednym wykonawcą
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.5.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2024  12:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyniku postępowania 

zamówienie na:

Dostawa urządzeń drukujących i skanerów

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.2.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2024  11:00
wynik postępowania: Podpisanie umowy cz. 1 i cz. 3 Unieważnienie cz. 2 

zamówienie na:

Dostawa dodatkowych licencji oraz wsparcia na oprogramowanie Microsoft lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.2.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2024  11:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Rozwój systemu finansowo-księgowego w latach 2024-2025

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.1.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2024  15:00
wynik postępowania: podpisanie umowy 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)