Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.38.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.36.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.31.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie VMware

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.24.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Oprogramowanie do obsługi incydentów - roczna subskrypcja i wsparcie

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.32.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.30.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.29.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naboru w ramach Działania nr 2.1, Poddziałanie nr 2.1.2 w Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.27.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2020  12:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania klasy SIEM wraz z wdrożeniem

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.26.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa systemu zarządzania konfiguracją środowiska Windows

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.23.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 8 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

system informatyczny – wsparcie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2020
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2020  11:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Rozbudowa telefonii VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI.ZZ-3200.25.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Audyt bezpieczeństwa systemu URBANCARD Wrocławska karta Miejska CUI-ZZ.3200.3.2020

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.3.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.18.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Rozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.11.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Konserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.16.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.15.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2020  14:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania Commvault.

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.10.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Zapewnienie rozbudowy Systemu Bezagentowej Ochrony Antywirusowej oraz przedłużenie wsparcia producenta dla oprogramowania McAfee Move AV.

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.9.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybór oferty 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową IBM

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.8.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  10:00
wynik postępowania: wybór 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »