Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia na oprogramowanie Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.47.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.48.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.46.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetApp CUI-ZZ.3200.45.2020

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.45.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

ZAKUP SKANERÓW

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.43.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

Konwersja licencji Oracle Database

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.42.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia na urządzenia VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.37.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2020  14:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

Dostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVault

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.41.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBM

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.40.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.39.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.38.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.35.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.36.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wsparcie i dostawa licencji oprogramowania HCL Domino

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.34.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.31.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie VMware

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.24.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Oprogramowanie do obsługi incydentów - roczna subskrypcja i wsparcie

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.32.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.30.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.29.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naboru w ramach Działania nr 2.1, Poddziałanie nr 2.1.2 w Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.27.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2020  12:00
wynik postępowania: wybór oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »