Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

System Transformacji Cyfrowej i Procesowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3211.7.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: wybór (Cz. 1 i cz. 3) i unieważnienie (cz.2) 

zamówienie na:

Przedłużenie umowy serwisowo – rozwojowej systemu TQC (TQC - System: Transport Quality Control) na lata 2022, 2023, 2024

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.18.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2021  15:00
wynik postępowania: Zakończenie postępowania - podpisano umowę 

zamówienie na:

Usługi konserwacji, remontów i usuwania awarii systemów okablowania strukturalnego dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.17.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2021  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.13.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2021  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa licencji Microsoft lub równoważnych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ-3201.12.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

SAP – serwis i rozwój systemu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.16.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2021  10:00
wynik postępowania: wybór oferty  

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury serwerowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.11.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 14 października 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na oprogramowanie systemowe

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.10.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury serwerowo - macierzowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.9.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. 1 i 3 i unieważnienie w cz. 2 

zamówienie na:

SAP – serwis i rozwój systemu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.5.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2021  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informacyjnych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.15.2021
wartość: poniżej równowartości 214 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2021  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie umowy serwisowej, aktualizacja programu oraz asysta techniczna systemu OTAGO na rok 2022 (UMW i MOPS)

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.12.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2021  15:00
wynik postępowania: zakończenie postępowania - podpisanie umowy 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia dla oprogramowania HCL DOMINO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.14.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2021  11:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Serwis wsparcia dla systemów wdrożonych przez COIG S.A.

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.10.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2021  15:00
wynik postępowania: zakończenie postępowania - podpisanie umowy  

zamówienie na:

Oprogramowanie do obsługi incydentów - dostawa licencji wraz ze wsparciem technicznym

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.13.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2021  11:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową IBM i HPE

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.6.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia na urządzenia VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.8.2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2021  14:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Dostawa skanerów i urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.9.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wybór 

zamówienie na:

Dostawa subskrypcji na oprogramowanie Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.5.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2021  11:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, po czynnościach powtórzonych, w ramach cz. 1 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »