Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na oprogramowanie ManageEngine Applications Manager

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZi3201.8.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: w przedmiotowym postępowaniu nie złożono niepodlegającej odrzuceniu oferty 

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia dla oprogramowania HCL DOMINO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.11.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 13 września 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)