Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia na infrastrukturę i oprogramowanie IBM

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.13.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2023  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania - art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Dostawa dodatkowych licencji oraz wsparcia na oprogramowanie Microsoft lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.7.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2023  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania - art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Zakup systemu kadrowego, płacowego i finansowo – księgowego dla placówek oświatowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.2.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania - art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Zakup systemu kadrowego, płacowego i finansowo-księgowego dla placówek oświatowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.1.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2023  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 255 ust. 1) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.23.2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2023  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art. 256 ustawy Pzp - uzasadnienie w załączeniu  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)