Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.44.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.4.2020
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.22.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.13.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu  

zamówienie na:

konserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.14.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: w postępowaniu nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.7.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu 

zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.4.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie 

zamówienie na:

Wdrożenie systemu klasy ERP w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-DNZ.320.54.2019
wartość: powyżej równowartości kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 7 lutego 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)