Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2024  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 6) 

zamówienie na:

Serwis i rozwój systemu SAP w modułach HR

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.5.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)