Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. “Zintegrowana Platforma Zarządzania JST – projekt pilotażowy” w ramach naboru nr: POPC.02.04.00-IP.01-00-003/22 dla działania 2.4"
rejestr zmian informacji

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2022-02-22 13:04:19
Autor: Marta Kozyra
informacja o złożonych ofertach
Data: 2022-02-22 09:24:09
Autor: Marta Kozyra
zmiana treści Zapytania ofertowego
Data: 2022-02-21 10:58:19
Autor: Marta Kozyra
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »