Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 2142)

Starszy referent

Archiwizacja treści


Data: 2020-12-09 09:07:11
Autor: Ilona Łowejko

Skróty

Zmiana 4


Data: 2020-12-09 09:03:15
Autor: Jagoda Dobrowolska

Strona główna

Aktualizacja 3


Data: 2020-12-09 08:27:53
Autor: Jagoda Dobrowolska

przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-12-07 15:29:13
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-12-07 12:14:06
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-12-07 12:07:00
Autor: Marta Kozyra

Data: 2020-12-07 10:18:00
Autor: Ilona Łowejko

Data: 2020-12-04 15:23:43
Autor: Gabriela Nowak - Piechota

Data: 2020-12-04 14:45:04
Autor: Gabriela Nowak - Piechota

przetarg nieograniczony

odpowiedzi na wnioski wykonawców


Data: 2020-12-04 11:01:18
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-12-03 13:17:08
Autor: Marta Kozyra

Data: 2020-12-02 15:00:27
Autor: Gabriela Nowak - Piechota

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-12-02 11:45:30
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-12-01 13:22:43
Autor: Lucyna Wdowik-Chlebek

przetarg nieograniczony

poprawienie omyłki pisarskiej


Data: 2020-12-01 13:10:56
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

poprawienie omyłki pisarskiej


Data: 2020-12-01 13:07:27
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

ogłoszeni o zmianie ogłoszenia


Data: 2020-12-01 12:45:02
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

odpowiedzi na wnioski wykonawców


Data: 2020-12-01 12:19:37
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-12-01 10:55:11
Autor: Lucyna Wdowik-Chlebek

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-27 13:36:50
Autor: Magdalena Anuszkiewicz
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 2142)