DIALOG TECHNICZNY - Uruchomienie systemu do zarządzania kapitałem oprogramowania u Zamawiajacego

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu unowocześnia zarządzane przez siebie systemy informatyczne, które są użytkowane przez Urząd Miejski Wrocławia oraz jednostki gminy. Jednym z elementów programu jest uruchomienie kompute-rowego systemu do zarządzania kapitałem oprogramowania Gminy Wrocław. Umożliwi to redukcję kosztów utrzymania oraz efektywniejsze zarządzanie licen-cjami.


Załączniki:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (64kB) pdf
Zgłoszenie (30kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tymoteusz Przybylski (25 maja 2015)
Opublikował: Piotr Schmidt (25 maja 2015, 11:48:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 938