Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. “Zintegrowana Platforma Zarządzania JST – projekt pilotażowy” w ramach naboru nr: POPC.02.04.00-IP.01-00-003/22 dla działania 2.4"

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 00:00 (tj. 21.02.2022 o godz. 24:00).
Składanie ofert odbywa się poprzez platformę zakupową. Szczegóły i sposób składania ofert określono w Zapytaniu ofertowym

1. Zapytanie ofertowe (180kB) pdf
2. Załacznik nr 1 - Formularz oferty (70kB) word
3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (377kB) pdf
4. Załącznik nr 3 - Wykaz usług (29kB) word
5. załacznik nr 1 do umowy - wzór wniosku (114kB) excel
6. Załacznik nr 2 do umowy - protokół odbioru (149kB) word
7. Załacznik nr 3 do umowy - inf. dot. faktur (104kB) pdf

8. Zmiana treści Zapytania ofertowego (130kB) pdf
9. Informacja o złożonych ofertach (105kB) pdf
10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (132kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marta Kozyra (17 lutego 2022)
Opublikował: Marta Kozyra (17 lutego 2022, 17:10:23)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (22 lutego 2022, 13:04:19)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2811