zamówienie na:

System Transformacji Cyfrowej i Procesowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3211.7.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  11:00
UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu (182kB) pdf

0. SWZ - CUI-ZZ.3211.7.2021 (607kB) pdf
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (90kB) word
Sprostowanie ogłoszenia - 3 (67kB) pdf
Zmiana treści SWZ - 27.10.2021 (125kB) pdf
9.1A 0 Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_SWOS-Część 1 NOWY (2230kB) pdf
9.1B Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_SZP-Część 2 NOWY (1063kB) pdf
9.1C Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienaia_HD-Część 3 NOWY (2039kB) pdf
9.7 Zał. nr 7 - Wymagania bezpieczeństwa NOWY (300kB) pdf
1A. Zalacznik nr 1 A do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 1 NOWY (61kB) word
1B. Zalacznik nr 1 B do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 2 NOWY (63kB) word
1C. Zalacznik nr 1 C do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 3 NOWY (61kB) word

Sprostowanie ogłoszenia - 4 (67kB) pdf
Zmiana treści SWZ - 09.11.2021 (74kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 10.11.2021 (541kB) pdf
Załącznik nr 9 do SWZ projekt umowy dla Części 1,2,3 NOWY 10.11.2021 (970kB) pdf
1C. Zalacznik nr 1 C do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 3 NOWY 10112021 (61kB) word
9.1C Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienaia_HD-Część 3 NOWY 10.11.2021 (2037kB) pdf
Mapa procesów str 86 (303kB) pdf
Mapa procesów str 89 (362kB) pdf
Załącznik nr 5 do umowy głównej - Umowa Ochrony Informacji i Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych NOWY 10.11.2021 (471kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy Ochrony Informacji i Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - (976kB) pdf

Sprostowanie ogłoszenia - 5 (67kB) pdf
Zmiana treści SWZ - 15.11.2021 (106kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 19.11.2021 (438kB) pdf
1A. Zalacznik nr 1 A do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 1 NOWY-2 (61kB) word
1C. Zalacznik nr 1 C do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 3 NOWY-3 (61kB) word
1B. Zalacznik nr 1 B do SWZ - Wykaz funkcjonalności - CZĘŚĆ NR 2 NOWY-2 (63kB) word

Sprostowanie ogłoszenia - 6 (67kB) pdf
Zmiana treści SWZ - 23.11.2021 (107kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 23.11.2021 (278kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 30.11.2021 (178kB) pdf

Sprostowanie ogłoszenia - 7 (66kB) pdf
Zmiana treści SWZ - 01.12.2021 (132kB) pdf

Zmiana treści SWZ - 02.12.2021 (179kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 03.12.2021 (241kB) pdf
9.1A 0 Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_SWOS-Część 1 03122021 (2228kB) pdf
9.1B Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_SZP-Część 2 03122021 (1059kB) pdf
9.1C Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienaia_HD-Część 3 03122021 (2048kB) pdf
9.6 Zał. nr 6 - Szkolenia_HD-Czesc 3 03122021 (367kB) pdf
9.7 Zał. nr 7 - Wymagania bezpieczeństwa 03122021 (268kB) pdf
Zalacznik nr 9 do SWZ - projekt umowy dla Części 1, 2, 3 03122021 (1098kB) pdf

Wyjaśnienie treści SWZ - 06.12.2021 (139kB) pdf

Sprostowanie ogłoszenia - 8 (99kB) pdf
Zmiana treści SWZ - 07.12.2021 (132kB) pdf

Wyjaśnienie treści SWZ - 09.12.2021 (523kB) pdf

Wyjaśnienie treści SWZ - 16.12.2021 (136kB) pdf

informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia (65kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Anuszkiewicz
Opublikował: Magdalena Anuszkiewicz (1 października 2021, 16:00:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Anuszkiewicz (23 grudnia 2021, 12:09:30)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1276