zamówienie na:

Serwis naprawczy oraz wsparcie oprogramowania Interactive Inteligence dla systemu Jeden numer

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.25.2022
wartość: poniżej równowartości 215 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2022  12:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (105kB) pdf
2. Specyfikacja warunków zamówienia (252kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (31kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (39kB) word
5. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (75kB) word
7. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (18kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów (17kB) word
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług (17kB) word
10. Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób (18kB) word
11. Załącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy (194kB) pdf
12. Załącznik nr 1 do umowy - specyfikacja techniczna (165kB) pdf
13. Załącznik nr 2 do umowy - SLA (77kB) pdf
14. Załącznik nr 3 do umowy - Instrukcja użytkownika (857kB) pdf
15. Załącznik nr 4 do umowy - VPN - lista osób (87kB) pdf
16. Załącznik nr 5 do umowy - umowa PPD (275kB) pdf
17. Załącznik nr 6 do umowy - Warunki techn. dot. przekazywania faktur (71kB) pdf
18. Załącznik nr 10 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzajacego (60kB) excel
19. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (54kB) pdf
20. Informacja z otwarcia ofert (79kB) pdf
21. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (110kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Dauksz
Opublikował: Gabriela Nowak - Piechota (7 listopada 2022, 21:56:25)

Ostatnia zmiana: Gabriela Nowak - Piechota (30 listopada 2022, 15:53:52)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 76