Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.38.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.35.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00

zamówienie na:

Dostawa urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.36.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00

zamówienie na:

Wsparcie i dostawa licencji oprogramowania HCL Domino

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.34.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)