Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa subskrypcji na oprogramowanie Linux

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.8.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  11:00

zamówienie na:

wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, modernizacji klimatyzacji precyzyjnej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podsatwowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.7.2023
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2023  11:00

zamówienie na:

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2023  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)