Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Q-NSK usługi wsparcia i rozwoju systemu kolejkowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: zamówienie w trybie z wolnej ręki - negocjacje z jednym wykonawcą
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.21.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2023  24:00

zamówienie na:

Serwis systemu Debt Manager

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.20.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2023  15:00

zamówienie na:

Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego i oprogramowania EDR dla stacji roboczych i systemów zarządzanych przez CUI i Jednostki Gminy Wrocław wraz z wdrożeniem i wsparciem

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.16.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2023  11:00

zamówienie na:

Obsługę serwisową, wsparcie, aktualizację oprogramowania OTAGO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.17.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2023  11:00

zamówienie na:

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2023  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)